Potrzebujesz pomocy w kwestiach związanych z likwidacją barier architektonicznych?

Zadzwoń do nas

Zadzwoń do nas

+48 692 44 94 74

Odwiedź nasz kanał Windy-Schodowe.pl na youtube Odwiedź nasz kanał Windy-Schodowe.pl na instagramie
Kliknij aby powiększyć lub zmniejszyć tekst

Pomniejszanie/powiększanie tekstu

Pomniejsz tekst
Normalny tekst
Powiększ tekst

Jak w praktyce otrzymać pomoc dla niepełnosprawnych z PFRON? Dofinansowanie 2021 bez tajemnic

Czy wiesz, że właśnie teraz jest najlepszy moment na złożenie wniosku o dofinansowanie do windy? 2021 rok dopiero się rozpoczął, więc pula funduszy nie została jeszcze wyczerpana. Zobacz, jak wnioskować o dotację z PFRON i skorzystaj z mało znanych wskazówek, które zwiększą Twoje szanse na uzyskanie dofinansowania.

Czytając artykuł, dowiesz się m.in.:

 • dlaczego warto ubiegać się o dotację z PCPR,
 • kto może otrzymać pomoc dla niepełnosprawnych w 2021r.,
 • na co można dostać dofinansowanie z PFRON 2021r.,
 • gdzie należy złożyć dokumenty,
 • jaka jest wysokość dotacji,
 • ile możesz zaoszczędzić,
 • co zrobić, jeśli przyznana kwota dofinansowania z PFRON jest zbyt niska,
 • jak zareagować w przypadku odmowy przyznania pomocy z PFRON dla osób niepełnosprawnych,
 • o czym warto pamiętać, żeby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dotacji z PFRON.

W poniższym tekście zamieściliśmy garść praktycznych wskazówek przygotowanych na bazie doświadczenia naszego zespołu, który od wielu lat realizuje inwestycje objęte dofinansowaniem. Dzięki nim uzyskasz odpowiedzi na nurtujące pytania i oszczędzisz czas niezbędny do załatwienia wszystkich formalności.

Dlaczego warto powalczyć o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych 2021?

Niestety, wysokie koszty zakupu i montażu urządzeń niwelujących bariery architektoniczne sprawiają, że nie wszyscy mogą sobie pozwolić na założenie windy. Z pomocą przychodzi więc Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który przyznaje dofinansowania pokrywające nawet 95% wydatków związanych z likwidacją barier.

Kto może otrzymać dofinansowanie PFRON w 2021 r.?

Platforma Ascendor PLG7

Finansowe wsparcie inwestycji obejmujących likwidację barier architektonicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym, które mają trudności z poruszaniem się. Osoby dorosłe, które chcą je uzyskać, powinny przedstawić m.in. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, potwierdzające konieczność likwidacji barier. W przypadku dzieci i młodzieży do 16 r.ż. oprócz zaświadczenia potrzebne będzie m.in. orzeczenie o niepełnosprawności.

Jeśli jesteś uczniem lub osobą aktywną zawodowo, to Twoje szanse na uzyskanie dofinansowania rosną. Aktywność na rynku pracy nie stanowi jednak gwarancji otrzymania finansowego wsparcia. Jeśli natomiast nigdy wcześniej nie korzystałeś ze środków PFRON, to istnieje większe prawdopodobieństwo, że otrzymasz dotację.

O czym należy pamiętać:

 1. dofinansowanie umożliwi Ci likwidację barier tylko w miejscu stałego zameldowania. Nie możesz go wykorzystać na budowę windy np. w miejscu pracy osoby niepełnosprawnej;
 2. jeśli chcesz otrzymać dotację dla niepełnosprawnego dziecka, upewnij się w MOPS-ie, MOPR-ze lub PCPR-ze, czyje dane powinieneś wpisać we wniosku;
 3. możesz uzyskać dofinansowanie na likwidację barier także wtedy, gdy nie otrzymujesz świadczenia z ZUS-u z tytułu posiadania grupy inwalidzkiej. MOPR-y, MOPS-y i PCPR-y przyznają tzw. grupę inwalidzką, która uprawnia do uzyskania dotacji PFRON m.in. pacjentów onkologicznych;
 4. wysokie zarobki lub emerytura nie wykluczają możliwości otrzymania pomocy z PFRON dla osób niepełnosprawnych. Nie rezygnuj ze złożenia wniosku, jeśli masz dobrą sytuację materialną;
 5. przyznanie dofinansowania na zakup urządzenia jest zawsze powiązane z konkretnym programem realizowanym przez PFRON. W większości przypadków jest to program likwidacji barier architektonicznych. Czasami zdarza się jednak, że urzędnicy kwalifikują wniosek do programu likwidacji barier technicznych;

Na co można dostać dofinansowanie z PFRON 2021?

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych umożliwi Ci obniżenie kosztów zakupu oraz montażu m.in. krzesełka schodowego,platformy schodowej, podnośnika pionowego lub windy domowej. Dzięki finansowemu wsparciu dla niepełnosprawnych będziesz mógł także zmniejszyć wydatki związane z założeniem podnośnika ściennego Levicare lub zakupem schodołaza.

Zanim jednak wybierzesz konkretne urządzenie, skontaktuj się z najbliższym MOPS-em, MOPR-em lub PCPR-em. Podczas rozmowy z urzędnikiem upewnij się, na co można dostać dofinansowanie z PFRON w 2021 r.


Najpopularniejsze urządzenie dźwigowe dla seniorów | Krzesło schodowe Acorn Superglide

Poznaj rozwiązanie problemu związanego z poruszaniem się po schodach. Krzesełko Acorn dla seniorów, to niezawodne urządzenie do likwidacji barier architektonicznych w Twoim domu!

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie do windy dla niepełnosprawnych?

Rozdysponowanie dotacji pochodzących ze środków PFRON należy do obowiązków MOPS-ów, MOPR-ów i PCPR-ów. Zajrzyj do naszej bazy urzędów i znajdź adres, nr telefonu oraz e-mail do instytucji odpowiedniej dla Twojego miejsca zameldowania.

Czasami w udzielaniu dotacji pośredniczą urzędnicy z osobnej komórki wydzielonej w urzędzie miejskim. Jeżeli nie jesteś pewien, do której instytucji powinieneś się udać, aby uzyskać pomoc w likwidacji barier, skontaktuj się ze swoim urzędem miasta.

Zanim złożysz wniosek, pobierz naszą infografikę, która w przystępny sposób pokaże Ci wszystkie etapy procesu przyznawania dofinansowań z PFRON.

Pobierz bazę urzędów PCPR, MOPS i MOPR na rok 2021

6 praktycznych porad od zespołu Wind Schodowych:

 1. środki przeznaczone na likwidację barier są rozdysponowywane tylko do momentu wyczerpania puli funduszy na dany rok;
 2. o przyznaniu dofinansowania często decyduje kolejność zgłoszeń. Im szybciej złożysz wniosek, tym większe masz szanse na uzyskanie dotacji w 2021 r.;
 3. czasami zdarza się, że na koniec roku urząd ma jeszcze do dyspozycji środki przeznaczone na dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych. Warto więc trzymać rękę na pulsie i upewnić się, czy część puli środków na dany rok jest nadal dostępna;
 4. zanim złożysz wniosek, skontaktuj się z najbliższym PCPR-em, MOPS-em lub MOPR-em. Upewnij się, jakie załączniki są wymagane przez instytucję odpowiednią dla Twojego miejsca zameldowania;
 5. przed aplikowaniem o dofinansowanie ze środków PFRON, odwiedź urząd, w którym powinieneś złożyć wniosek. A jeśli to niemożliwe, poproś bliską osobę, aby pojechała tam w Twoim imieniu. Dlaczego osobisty kontakt jest taki ważny? Ponieważ pozwoli Ci otrzymać rzetelne informacje od osoby, która bezpośrednio pracuje przy przyznawaniu dotacji. Dzwoniąc do urzędu, nie masz niestety pewności, że połączysz się z osobą, która zna aktualne procedury związane z dofinansowaniami dla niepełnosprawnych;
 6. niektóre MOPS-y, MOPR-y i PCPR-y pomagają osobie niepełnosprawnej, która wnioskuje o dotację w załatwieniu większości lub wszystkich formalności. Niestety, w taki sposób działa obecnie niewielka część urzędów. Warto jednak zapytać, czy urząd właściwy dla Twojego miejsca zameldowania może Ci jakoś pomóc;

Ile wynosi dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych 2021?

Wysokość dotacji do likwidacji barier architektonicznych jest ustalana indywidualnie przez każdą instytucję. Nigdy jednak nie przekracza 95% kosztów przedsięwzięcia i maksymalnie 15-krotnej wartości przeciętnego wynagrodzenia. W praktyce wysokość dofinansowania dla osób niepełnosprawnych wynosi zwykle od 50% do 90% kosztów inwestycji.

Niektóre urzędy nie przyznają jednak dotacji w postaci wartości procentowej wyliczanej od całkowitej kwoty przedsięwzięcia. W takim przypadku dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych ma stałą wartość i wynosi np. 3,5 lub 10 tys. zł.

Ile możesz zaoszczędzić, dzięki uzyskaniu niepełnosprawności. z PFRON?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, najlepiej posłużyć się konkretnym przykładem. Załóżmy optymistyczny wariant, w którym udało Ci się otrzymać pełną wartość dotacji dla osób niepełnosprawnych, pokrywającą 95% kosztów przedsięwzięcia. Możesz ją przeznaczyć np. na zakup i montaż taniego krzesełka schodowego dla seniora – HomeGlide. Koszt takiego urządzenia to ok. 9-10 tys. zł, co oznacza, że Twój wkład własny wyniesie nie więcej niż 500 zł!

Krzeselko shodowe Homeglide

A ile możesz zaoszczędzić, wybierając platformę dla niepełnosprawnych na szynie prostej Ascendor PLG7? Jej cena zależy m.in. od parametrów schodów i kształtuje się na poziomie od 38 tys. do ponad 40 tys. zł. Jeżeli przyjmiemy, że wartość inwestycji wynosi 40 tys. zł, a dotacja z PCPR sięga 95%, to Twoje oszczędności wyniosą aż 38 tys. zł. Dzięki dofinansowaniu dla osób niepełnosprawnych możesz więc zlikwidować bariery i otrzymać nowoczesną windę, płacąc za wszystko zaledwie 2 tys. zł.

Co istotne, jedyną kwotą, którą musisz uzbierać, jest wartość wkładu własnego. Dofinansowanie z PFRON nie polega na refundowaniu poniesionych przez Ciebie kosztów, dlatego nie musisz dysponować całą kwotą widoczną na fakturze.

5 praktycznych porad od zespołu Wind Schodowych:

 1. możesz połączyć wnioskowanie o dofinansowanie z PFRON 2021 do budowy windy z aplikowaniem o dotację na modernizację łazienki. Uzyskane w ten sposób środki będą pochodziły z 2 puli - na likwidację barier architektonicznych oraz technicznych;
 2. zdarza się, że urzędnicy proszą Klientów o dołączenie do wniosku nie jednej, a 2-3 ofert, z których wybierają tę najtańszą. Czasami przedstawiciele MOPS-u, MOPR-u lub PCPR-u wymagają także załączenia dokumentu potwierdzającego prawo własności do lokalu;
 3. wypłacenie dofinansowania następuje po przedstawieniu urzędnikom odpowiedniej dokumentacji i potwierdzenia wpłaty wkładu własnego;
 4. niektóre urzędy wypłacają należności wykonawcy dopiero po przeprowadzeniu odbioru UDT urządzenia (dzieje się tak np. w Lublinie i Gdańsku);
 5. czasami urząd odmawia dokonania odbioru prawidłowo zamontowanej windy. Powodem może być np. brak poręczy lub subiektywne odczucie urzędnika, który uważa, że korzystanie z urządzenia nie jest bezpieczne. W takich sytuacjach prowadzimy dialog z przedstawicielami urzędu i pomagamy naszym Klientom w sfinalizowaniu odbioru;

WINDA SCHODOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BLOKU | WINDY SCHODOWE

Jesteś osobą niepełnosprawną i mieszkasz w bloku bez windy? Zobacz, jak działa winda schodowa Ascendor, która pomaga w transporcie osób na wózku inwalidzkim wzdłuż schodów!

Co zrobić, jeśli przyznana kwota z dofinansowania PFRON w 2021 r. będzie zbyt niska?

Krzeselko shodowe Homeglide

Czasami wartość otrzymanej dotacji jest na tyle niska, że nie pozwala osobie niepełnosprawnej na sfinansowanie zakupu i montażu windy. Warto zabezpieczyć się przed taką sytuacją jeszcze przed złożeniem wniosku. Jak to zrobić?

Jeżeli mieszkasz w budynku wielorodzinnym, to istnieje prawdopodobieństwo, że któryś z Twoich sąsiadów jest także osobą niepełnosprawną. Sprawdź, czy taka sytuacja ma miejsce, jeszcze zanim zaczniesz aplikować o dofinansowanie z PCPR. Jeśli tak, to koniecznie uwzględnij swojego sąsiada we wniosku. Informacja o drugiej osobie, która chciałaby zniwelować bariery architektoniczne w budynku wielorodzinnym, może wpłynąć na podwyższenie wartości dotacji.

3 praktyczne porady od zespołu Wind Schodowych:

 1. otrzymanie niskiej kwoty dofinansowania nie stoi na przeszkodzie do zrealizowania marzenia o założeniu windy dla niepełnosprawnych w Twoim domu. Nie zniechęcaj się, jeśli uzyskasz dotację, która obejmuje tylko 50% wartości inwestycji. W takiej sytuacji warto poszukać lokalnie działającej fundacji, która wspiera osoby niepełnosprawne. Jeśli uda jej się sfinansować np. 30% kosztów przedsięwzięcia, to Twój wkład własny zmniejszy się do zaledwie 20% kwoty;
 2. jeżeli mieszkasz w bloku, poproś swoją spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową o pokrycie części kosztów budowy windy. Otrzymane w ten sposób wsparcie możesz połączyć ze środkami zebranymi przez fundację, która wspiera osoby niepełnosprawne oraz z wartością uzyskanego dofinansowania. Dzięki temu wysokość Twojego wkładu własnego będzie znacząco mniejsza;
 3. jeśli dofinansowanie z PFRON jest zbyt niskie, by skutecznie zlikwidować bariery architektoniczne, skontaktuj się z przedstawicielami Wind Schodowych. Razem poszukamy rozwiązania, które pozwoli Ci odzyskać swobodę poruszania się w swoim domu;

Jak zareagować w przypadku odmowy przyznania pomocy z PFRON?

Obawiasz się, że nie uda Ci się uzyskać dofinansowania dla niepełnosprawnych w 2021 r.? Nawet jeśli tak się stanie, nie poddawaj się! Złóż ponownie wniosek o dotację na początku roku 2022. Porozmawiaj z naszymi ekspertami o innych możliwościach finansowania montażu krzesełka schodowego, platformy, podnośnika lub windy Stiltz.

Platforma Ascendor PLG7

Rozważ zakup tańszej, używanej windy. Poproś o pomoc swoją spółdzielnię mieszkaniową lub fundację, która wspiera osoby niepełnosprawne. A jeżeli sytuacja jest krytyczna, skontaktuj się z dziennikarzami z lokalnych mediów lub z pełnomocnikiem do spraw osób niepełnosprawnych.

Chcesz uzyskać pomoc dla niepełnosprawnych z PFRON? Porozmawiaj z naszym ekspertem!

Pomożemy Ci wybrać urządzenie, które najskuteczniej zniweluje bariery architektoniczne w Twoim domu. Podpowiemy, jak obniżyć koszty montażu i przygotujemy bezpłatnie ofertę, fakturę pro formę oraz kosztorys, które są załącznikami do wniosku o dotację.

Skontaktuj się z nami, aby uczynić swoje życie łatwiejszym!